Gwarancja


obraz_2022-08-18_135127478  


Produkty z oferty internetowego sklepu AlleStandard.pl posiadają gwarancję producentów.
Wszelkie informacje na temat przyjęcia zwrotu produktu od rodzaju uszkodzenia, okresu gwarancji, a także sposobach rozpatrywania gwarancji i listach miejsc ich złożenia są zawarte w gwarancyjnych kartach producentów.

Do pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wymagana jest wypełniona karta gwarancyjna lub dowód zakupu towaru. Reklamacje należy składać na adres www.allestandard.pl Można również złożyć bezpośrednio w serwisach danych producentów.
Szczegółowe informacje związane z gwarancjami producentów oraz odpowiedzi na wszelkie pytania udzielają pracownicy z Działu Obsługi Klienta.